Koniec sporu zbiorowego !

Zakończył się pierwszy spór zbiorowy (CZYTAJ TUTAJ) w służbach mundurowych, który był efektem braku przeprowadzenia konsultacji społecznych z „Solidarnością” w grudniu 2021 roku. W toku prowadzonych mediacji przez Panią mediator Magdalenę Stalpińską wyznaczoną przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 23 marca doszło do podpisania porozumienia, którego skutkiem jest Czytaj dalej…

Legislacja – waloryzacji

Do legislacji trafił projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej w celu osiągnięcia wzrostu uposażeń funkcjonariuszy Służby Więziennej wraz z dodatkami o charakterze stałym, poprzez ustanowienie nowych stawek uposażenia zasadniczego w postaci mnożników kwoty bazowej. W art. 9 ust. 1 pkt 2 lit. d Czytaj dalej…

Waloryzacja – do podstawy w równej kwocie

Podczas wideokonferencji z Wiceministrem Sprawiedliwości Michałem Wosiem i gen. Jackiem Kitlińskim, otrzymaliśmy informację o przychylność resortu sprawiedliwości do https://ksswsolidarnosc.pl/wspolne-stanowisko/ związków zawodowych w sprawie waloryzacji upoważnień na rok 2023. Co więcej, waloryzacja również obejmie stanowisko młodszego referenta. Zatem, podwyżki w Służbie Więziennej realizowane będą poprzez podniesienie uposażeń funkcjonariuszy w równej wysokości Czytaj dalej…

Odprawa roczna !

Koleżanki i Koledzy Członkowie „Solidarności” W dniach 1.03 – 3.03 2023 r. odbyła się odprawa roczna kierownictwa Służby Więziennej, w której miałem możliwość uczestniczyć. Tematem wiodącym była rekrutacja nowych funkcjonariuszy w miejsce, ponad 2,5 tys. odejść na zaopatrzenie emerytalne oraz rosnące stany w ZK i AŚ, które mogą osiągnąć 80tys. Czytaj dalej…

Cześć Jej pamięci !

W pierwszą rocznicę tragicznej śmierci Naszej koleżanki śp. Bogumiły Bieniek-Pasierb Rada Krajowej Sekcji Służby Więziennej NSZZ „Solidarność” oddaje hołd Jej pamięci. W dniu 22 lutego 2022 roku pełniąc służbę na stanowisku psychologa działu penitencjarnego w Zakładzie Karnym w Rzeszowie, nasza Koleżanka została bestialsko zamordowana w trakcie udzielania pomocy psychologicznej osobie Czytaj dalej…

LEGISLACJA ! /dodatek progresywny/

Do sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem świadczenia za długoletnią służbę. Projekt dotyczy zgodnie z uzasadnieniem – wprowadzenia przepisów w celu zatrzymania doświadczonych funkcjonariuszy i żołnierzy w służbie, przez wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń, przez dodanie nowego świadczenia, służącego zwiększeniu uposażeń funkcjonariuszy i żołnierzy Czytaj dalej…

LEGISLACJA ! /szczegółowy sposób realizacji działań funkcjonariuszy/

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu realizacji działań funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz wzoru protokołu z kontroli osobistej i ujawnienia przedmiotów niedozwolonych oraz substancji psychoaktywnej. Rozporządzenie określa szczegółowy sposób realizacji działań funkcjonariuszy Służby Więziennej w zakresie: 1. legitymowania osób ubiegających się o wstęp oraz opuszczających teren jednostek organizacyjnych Służby Czytaj dalej…

LEGISLACJA ! /postępowanie dyscyplinarne/ dokumenty/

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie obiegu dokumentów związanych z postępowaniem dyscyplinarnym funkcjonariuszy Służby Więziennej Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie obiegu dokumentów związanych z postępowaniem dyscyplinarnym funkcjonariuszy Służby Więziennej jest realizacją upoważnienia określonego w art. 264 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2022 Czytaj dalej…