Ruszała legislacja – waloryzacji

Do Rządowego Centrum Legislacji trafiły projekty rozporządzeń dotyczących realizacji waloryzacji wynagrodzeń funkcjonariuszy Służby Więziennej Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12383902 Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie dodatków o charakterze stałym do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12383903 Po zakończeniu procesu Dowiedz się więcej…

Odprawa roczna Dyrektora Generalnego

W dniach 4-7 marca odbyła się roczna odprawa służbowa, w której uczestniczył przewodniczący Rady Krajowej Sekcji Służby Więziennej NSZZ “Solidarność” – Andrzej Kołodziejski Podczas swojego wystąpienia przewodniczący poruszył następujące tematy: Podsumował rok 2023, który w “Solidarności” był rokiem wyborczym. W związku z tym zostały wybrane władze statutowe naszych organizacji. Biuro Dowiedz się więcej…

Sukces “S” Służby więziennej. Jest porozumienie płacowe na 2024 rok

We czwartek 29 lutego br. odbyła się drugą runda negocjacji Solidarności Służby Więziennej w sprawie realizacji waloryzacji wynagrodzeń funkcjonariuszy Służby Więziennej. Strona związkowa wypracowała porozumienie płacowe, które reguluje w ściśle określony sposób waloryzację w 2024 roku. Od początku bylyśmy zwolennikami procentowej regulacji, ponieważ od wielu lat obserwujemy postępujące spłaszczenie wynagrodzeń Dowiedz się więcej…

Komunikat biura prasowego KSSW

Szanowni Koleżanki i Koledzy, W komunikacie NSZZFIPW jest BŁĄD NSZZ Solidarność nie wydała żadnego komunikatu dotyczącego przyjętego sposobu realizacji waloryzacji. NEGOCJACJE NADAL TRWAJĄ Pragniemy jasno podkreślić, że nasza organizacja stoi na stanowisku, że całość kwoty waloryzacji, czyli 1358,99 zł średnio, powinna trafić do funkcjonariuszy. Od dłuższego czasu obserwujemy problem spłaszczenia Dowiedz się więcej…