Organizacja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność? Funkcjonariuszy i Pracowników Służby Więziennej Okręgu Katowickiego

Organizacja Międzyzakładowa NSZZ “Solidarność” Funkcjonariuszy i Pracowników Służby Więziennej Okręgu Katowickiego Adres korespondencyjny: katowiceswsolidarnosc@gmail.com Oddział Zewnętrzny w Bielsku Białej ul. Słowackiego 15a, 43-300, Bielsko Biała OISW Katowice, AŚ Katowice,          ZK Cieszyn,          ZK Herby,          ZK Wojkowice, ZK Racibórz,    Dowiedz się więcej…