Rada Sekcji

Andrzej Kołodziejski – Przewodniczący Mariusz Kołosowski – Zastępca Przewodniczącego/ Sekretarz Piotr Ornoch – Zastępca Przewodniczącego  Marcin Kulig – Zastępca Przewodniczącego/ Skarbnik Przemysław Morgulski – Członek Rady Karol Masiulaniec – Członek Rady