Szykanowanie w Zakładzie Karnym w Dębicy !

Wobec braku woli wyjaśnienia zdarzenia z dnia 28.06.2023r. (w postaci nagłej utraty świadomości i stanu zagrożenia zdrowia a nawet życia funkcjonariusza) zarówno przez dyrektora ZK w Dębicy jak również sprawującego nadzór nad tą jednostką dyrektora okręgowego SW w Rzeszowie, ponadto wobec nieudzielenia informacji o które wnosiła Komisja Międzyzakładowa w piśmie Dowiedz się więcej…

Legislacja

Opinia do projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek [RD685]