Legislacja

Opinia do projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek [RD685]

Interwencja ws. pracowników SW

W związku z przedłużającym się procesem legislacyjnym rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych resortu sprawiedliwości, zwróciliśmy się dzisiaj do projektodawcy o interwencję w przedmiotowej sprawie.

Wspólne stanowisko

Poniżej przedstawiamy wspólne Stanowisko Związków Zawodowych działających w Służbie Więziennej Rady Krajowej Sekcji Służby Więziennej NSZZ ?Solidarność? oraz NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa ws. waloryzacji uposażeń funkcjonariuszy Służby Więziennej na rok 2023 r.