Opinia do ustawy budżetowej na rok 2023

W związku z procesem opiniowania przez poszczególne organizacje projektu ustawy budżetowej na rok 2023, przedstawiam opinię Rady Krajowej Sekcji Służby Więziennej NSZZ „S”. W ocenie rady, proponowany projekt ustawy budżetowej w części nr 37, dział 755, rozdział 75512 nie jest wystarczający do realizacji zadań Służby Więziennej wynikającej z zapisów ustawy Czytaj dalej…

Rekrutacja wewnętrzna i nasz wniosek w tej sprawie

Od kilku lat, zauważalna polityka ograniczająca przechodzenie z działu ochrony jak i innych do innych pionów służby, wpłynęła negatywnie na rozwój zawodowych znacznej części funkcjonariuszy. Dlatego w poszukiwaniu rozwiązań tego problemu, wystąpiliśmy o wprowadzenie wewnętrznej rekrutacji w Służbie Więziennej, która w naszej ocenie poprawi sytuację kadrową.