Moi drodzy

Z okazji Święta Służby Więziennej, pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia i wyrazy uznania wszystkim Funkcjonariuszom i Pracownikom naszej formacji za codzienny wysiłek, trud i oddanie, z jakim realizujecie swoje zadania. W dniu dzisiejszego święta życzę, aby wykonywana praca dawała Wam jak najwięcej satysfakcji i była powodem do dumy.

Służba, jaką pełnicie, wymaga posiadania niezwykle szerokich kwalifikacji, od sprawności fizycznej po kompetencje psychospołeczne, ale również – a może przede wszystkim – wielkiej empatii. Tak szczególna służba wymaga wielu wyrzeczeń oraz poświęceń, dlatego życzę Wam wszelkiej pomyślności i wielu sukcesów, zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym.

Chciałbym również złożyć serdeczne gratulacje, wszystkim awansowanym podczas wczorajszych Centralnych Obchodów Święta Służby Więziennej w Warszawie.

Andrzej Kołodziejski

przewodniczący Rady Krajowej Sekcji Służby Więziennej NSZZ “Solidarność”