Białystok

Organizacja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarność” Służby Więziennej Okręgu Białostockiego 15-727 Białystok, ul. Hetmańska 89 Adam Gryka – Przewodniczący Organizacji Międzyzakładowej grykaa@poczta.onet.pl-