Marcin Kulig

Skarbnik Krajowej Sekcji,  Współzałożyciel Organizacji Zakładowej NSZZ Solidarność w Zakładzie Karnym w Jastrzębiu Zdroju    Komisja Rewizyjna  Michał Kościerzyński – przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krajowej Sekcji Służby Więziennej NSZZ ” Solidarność” Adam Gryka – członek Komisji Rewizyjnej Karolina Pałka – członkini Komisji Rewizyjnej

Artur Ochnio

Sekretarz Rady Krajowej Sekcji Służby Więziennej NSZZ Soliadrność Współzałożyciel Organizacji Międzyzakładowej w okręgu Katowickim

Piotr Ornoch

Wiceprzewodniczący Rady Krajowej Sekcji Służby Więziennej NSZZ Solidarność Współzałożyciel Organizacji Międzyzakładowej w okręgu warszawskim 

Paweł Jankowski

Wiceprzewodniczący Rady Krajowej Sekcji Służby Więziennej NSZZ Solidarność Założyciel Organizacji Międzyzakładowej w okręgu koszalińskim  

Andrzej Kołodziejski

Przewodniczący Rady Krajowej Sekcji Służby Więziennej NSZZ Solidarność Andrzej Kołodziejski Od 2005 roku w służbie, na co dzień oddziałowy Oddziału Zewnętrznego Bielsko-Biała Zakładu Karnego w Cieszynie. Współzałożyciel Organizacji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Funkcjonariuszy i Pracowników SW Okręgu Katowickiego.