Funkcje w Radzie podzielone

Podczas posiedzenia w dniu 12 maja na funkcję w Radzie Krajowej Sekcji Służby Więziennej NSZZ Solidarność zostali wybrani ! ? Mariusz Kołosowski – Sekretarz? , Zastępca Przewodniczącego Rady Sekcji? Marcin Kulig – Skarbnik?, Zastępca Przewodniczącego Rady Sekcji? Piotr Ornoch – Zastępca? Przewodniczącego Rady Sekcji? Przemysław Morgulski – Członek? Prezydium? Karol Dowiedz się więcej…

Rada Sekcji

Andrzej Kołodziejski – Przewodniczący Mariusz Kołosowski – Zastępca Przewodniczącego/ Sekretarz Piotr Ornoch – Zastępca Przewodniczącego  Marcin Kulig – Zastępca Przewodniczącego/ Skarbnik Przemysław Morgulski – Członek Rady Karol Masiulaniec – Członek Rady 

Marcin Kulig

Skarbnik Krajowej Sekcji,  Współzałożyciel Organizacji Zakładowej NSZZ Solidarność w Zakładzie Karnym w Jastrzębiu Zdroju    Komisja Rewizyjna  Michał Kościerzyński – przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krajowej Sekcji Służby Więziennej NSZZ ” Solidarność” Adam Gryka – członek Komisji Rewizyjnej Karolina Pałka – członkini Komisji Rewizyjnej

Piotr Ornoch

Wiceprzewodniczący Rady Krajowej Sekcji Służby Więziennej NSZZ Solidarność Współzałożyciel Organizacji Międzyzakładowej w okręgu warszawskim 

Andrzej Kołodziejski

Przewodniczący Rady Krajowej Sekcji Służby Więziennej NSZZ Solidarność Andrzej Kołodziejski Od 2005 roku w służbie, na co dzień oddziałowy Oddziału Zewnętrznego Bielsko-Biała Zakładu Karnego w Cieszynie. Współzałożyciel Organizacji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Funkcjonariuszy i Pracowników SW Okręgu Katowickiego.