Podczas posiedzenia w dniu 12 maja na funkcję w Radzie Krajowej Sekcji Służby Więziennej NSZZ Solidarność zostali wybrani !


? Mariusz Kołosowski – Sekretarz? , Zastępca Przewodniczącego Rady Sekcji
? Marcin Kulig – Skarbnik?, Zastępca Przewodniczącego Rady Sekcji
? Piotr Ornoch – Zastępca? Przewodniczącego Rady Sekcji
? Przemysław Morgulski – Członek? Prezydium
? Karol Masiulaniec? – Członek Prezydium
Zgodnie z § 150 Uchwały KK nr 9/22

Kategorie: Władze