Andrzej Kołodziejski – Przewodniczący

Mariusz Kołosowski – Zastępca Przewodniczącego/ Sekretarz

Piotr Ornoch Zastępca Przewodniczącego 

Marcin KuligZastępca Przewodniczącego/ Skarbnik

Przemysław Morgulski – Członek Rady

Karol Masiulaniec – Członek Rady 


0 komentarzy

Dodaj komentarz