Pismo BKS.141.3.9.2024.TCZ z dnia 17 kwietnia 2024 r. w sprawie kryteriów naboru na studia podyplomowe z zakresu penitencjarystyki dla kandydatów na oficerów Służby Więziennej.


0 komentarzy

Dodaj komentarz