Koniec sporu zbiorowego !

Zakończył się pierwszy spór zbiorowy (CZYTAJ TUTAJ) w służbach mundurowych, który był efektem braku przeprowadzenia konsultacji społecznych z „Solidarnością” w grudniu 2021 roku. W toku prowadzonych mediacji przez Panią mediator Magdalenę Stalpińską wyznaczoną przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 23 marca doszło do podpisania porozumienia, którego skutkiem jest Czytaj dalej…

Legislacja – waloryzacji

Do legislacji trafił projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej w celu osiągnięcia wzrostu uposażeń funkcjonariuszy Służby Więziennej wraz z dodatkami o charakterze stałym, poprzez ustanowienie nowych stawek uposażenia zasadniczego w postaci mnożników kwoty bazowej. W art. 9 ust. 1 pkt 2 lit. d Czytaj dalej…

Waloryzacja – do podstawy w równej kwocie

Podczas wideokonferencji z Wiceministrem Sprawiedliwości Michałem Wosiem i gen. Jackiem Kitlińskim, otrzymaliśmy informację o przychylność resortu sprawiedliwości do https://ksswsolidarnosc.pl/wspolne-stanowisko/ związków zawodowych w sprawie waloryzacji upoważnień na rok 2023. Co więcej, waloryzacja również obejmie stanowisko młodszego referenta. Zatem, podwyżki w Służbie Więziennej realizowane będą poprzez podniesienie uposażeń funkcjonariuszy w równej wysokości Czytaj dalej…

Odprawa roczna !

Koleżanki i Koledzy Członkowie „Solidarności” W dniach 1.03 – 3.03 2023 r. odbyła się odprawa roczna kierownictwa Służby Więziennej, w której miałem możliwość uczestniczyć. Tematem wiodącym była rekrutacja nowych funkcjonariuszy w miejsce, ponad 2,5 tys. odejść na zaopatrzenie emerytalne oraz rosnące stany w ZK i AŚ, które mogą osiągnąć 80tys. Czytaj dalej…

Wspólne stanowisko

Poniżej przedstawiamy wspólne Stanowisko Związków Zawodowych działających w Służbie Więziennej Rady Krajowej Sekcji Służby Więziennej NSZZ “Solidarność” oraz NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa ws. waloryzacji uposażeń funkcjonariuszy Służby Więziennej na rok 2023 r.