Komunikat ze spotkania w Ministerstwie Sprawiedliwości

W dniu 2 sierpnia odbyło się spotkanie w Ministerstwie Sprawiedliwości, w spotkaniu Krajową Sekcję reprezentowali:Andrzej Kołodziejski – Przewodniczący Rady Sekcji;Piotr Ornoch – Z-ca przewodniczącego Rady Sekcji,Stronę ministerialną reprezentowali:Michał Woś – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwościpłk Piotr Sękowski – Z-ca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej Przedmiotem rozmów były sprawy bieżące :

Emerytura mundurowa – prawo wyboru od 1.01.2025 r.

Informujemy, że po 1.01.2025 r. dotychczasowe zasady obliczania policyjnych emerytur będą nadal obowiązywać. Oznacza to, że funkcjonariusze przyjęci do służby przed 1.01.2013 r. nadal będą mogli uzyskać uprawnienia emerytalne po 15 latach służby. Natomiast, jeżeli po 1.01.2025 r. osiągną, co najmniej 25 letni staż służby, będą mieli prawo wyboru, zgodnie Dowiedz się więcej…

Porozumienie NSZZ ?Solidarność? ? rząd podpisane

M.in. dodatkowe środki dla pracowników tzw. ?budżetówki? to efekt porozumienia zawartego między rządem a NSZZ ?Solidarność?. Po wielomiesięcznych rozmowach premier Mateusz Morawiecki podpisał porozumienie z przewodniczącym Komisji Krajowej NSZZ ?Solidarność? Piotrem Dudą. Zawiera ono wiele ważnych rozwiązań, które wspierają polskich pracowników i związki zawodowe. Do tego wszystkiego dochodzi ta dodatkowa Dowiedz się więcej…

Legislacja

Opinia do projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek [RD685]