Spotkanie Wiceministry Sprawiedliwości Marii Ejchart ze związkami zawodowymi Służby Więziennej

W siedzibie Centralnego Zarządu Służby Więziennej odbyło się dziś (5 czerwca br.) spotkanie Wiceministry Sprawiedliwości Marii Ejchart i Dyrektora Generalnego Służby Więziennej płk. dr Andrzeja Pecki z delegacją Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa oraz Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Podczas spotkania poruszono najistotniejsze zagadnienia dotyczące bieżącej sytuacji Dowiedz się więcej…

2 maja zaprotestuje Służba Więzienna. Funkcjonariusze wysyłają żółte kartki Bodnarowi!

“Od stycznia do dziś funkcjonariusze Służby Więziennej nie dostali wyrównania i podwyżki jak inne służby mundurowe. Ministerstwo Sprawiedliwości robi chyba sobie jakieś żarty. Bo jeśli tak dalej będzie to ludzie, którzy pracują w SW pójdą na L4. 2 maja organizujemy protest w tej sprawie, łączymy go z akcją oddawania krwi” Dowiedz się więcej…

Żółta kartka dla Ministra Sprawiedliwości

W związku dalszym brakiem wypłacenia waloryzacji funkcjonariuszom i pracownikom Służby Więziennej rozpoczęliśmy akcję “żółtej kartki od więzienników” dla Ministra Sprawiedliwości. Na odwrocie kartki, umieszczony jest adresat Pan Adam Bodnar – Minister Sprawiedliwości z dopiskiem, żądania spełnienia obietnicy 20% waloryzacji dla funkcjonariuszu i pracowników Służby Więziennej. Zatem wystarczy ją podpisać nakleić Dowiedz się więcej…

Ruszała legislacja – waloryzacji

Do Rządowego Centrum Legislacji trafiły projekty rozporządzeń dotyczących realizacji waloryzacji wynagrodzeń funkcjonariuszy Służby Więziennej Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12383902 Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie dodatków o charakterze stałym do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12383903 Po zakończeniu procesu Dowiedz się więcej…