W dniu 29 maja br. odbył się konwent przewodniczących organizacji NSZZ “Solidarność” w Służbie Więziennej, który dotyczył nasilenia agresji wobec funkcjonariuszy w zakładach karnych i aresztach śledczych. Wobec powyższego przewodniczący organizacji podjęli decyzję o skierowaniu listu otwartego do Ministra Sprawiedliwości Adama Bodnara.