Spotkanie Wiceministry Sprawiedliwości Marii Ejchart ze związkami zawodowymi Służby Więziennej

W siedzibie Centralnego Zarządu Służby Więziennej odbyło się dziś (5 czerwca br.) spotkanie Wiceministry Sprawiedliwości Marii Ejchart i Dyrektora Generalnego Służby Więziennej płk. dr Andrzeja Pecki z delegacją Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa oraz Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Podczas spotkania poruszono najistotniejsze zagadnienia dotyczące bieżącej sytuacji Dowiedz się więcej…

Komunikat Ministerstwa Sprawiedliwości

Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar podpisał w piątek 26 kwietnia 2024 r. rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz rozporządzenie w sprawie dodatków o charakterze stałym do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej. Tym samym po stronie Ministerstwa Sprawiedliwości został zakończony proces legislacyjny. Jest on związany z realizacją podwyżek, które wynikają Dowiedz się więcej…

Żółta kartka dla Ministra Sprawiedliwości

W związku dalszym brakiem wypłacenia waloryzacji funkcjonariuszom i pracownikom Służby Więziennej rozpoczęliśmy akcję “żółtej kartki od więzienników” dla Ministra Sprawiedliwości. Na odwrocie kartki, umieszczony jest adresat Pan Adam Bodnar – Minister Sprawiedliwości z dopiskiem, żądania spełnienia obietnicy 20% waloryzacji dla funkcjonariuszu i pracowników Służby Więziennej. Zatem wystarczy ją podpisać nakleić Dowiedz się więcej…

Ruszała legislacja – waloryzacji

Do Rządowego Centrum Legislacji trafiły projekty rozporządzeń dotyczących realizacji waloryzacji wynagrodzeń funkcjonariuszy Służby Więziennej Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12383902 Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie dodatków o charakterze stałym do uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12383903 Po zakończeniu procesu Dowiedz się więcej…