Związki zawodowe postulują dalszy wzrost wynagrodzeń, aby podtrzymać siłę nabywczą gospodarstw domowych pracowników, urzędników i funkcjonariuszy.