W dniach 4-7 marca odbyła się roczna odprawa służbowa, w której uczestniczył przewodniczący Rady Krajowej Sekcji Służby Więziennej NSZZ “Solidarność” – Andrzej Kołodziejski

Podczas swojego wystąpienia przewodniczący poruszył następujące tematy:

Podsumował rok 2023, który w “Solidarności” był rokiem wyborczym. W związku z tym zostały wybrane władze statutowe naszych organizacji.

 • na koniec ubiegłego roku NSZZ Solidarność Służby Więziennej liczyło niemalże 3000 członków,
 • podziękował dyrektorom za zaproszenie na uroczystości nadania sztandarów, niestety nie mógł uczestniczyć we wszystkich uroczystościach,
 • podtrzymał naszą diagnozę o zbyt małej ilości etatów, ponieważ jesteśmy w ogonku Europy pod względem liczby osadzonych na jednego funkcjonariusza, dlatego jeżeli pojawi się projekt zwiększenia liczby metrów kwadratowych na osadzonego to go poprzemy,
 • przypomniał o programie FUNKCJONARIUSZ PRO, którego jesteśmy autorami, jednak są sygnały z Polski, że nie wszędzie te warunki pracy polepszyły się, wobec powyższego zaapelował do dyrektorów, aby przyjrzeli się w swoich jednostkach, czy są jeszcze rzeczy, które można poprawić,
 • poruszył problem dotyczący ewidencji zastępstw, głównie w ochronie – licząc, że uda się wprowadzić przejrzysty algorytm , który nie będzie budził wątpliwości,
 • wskazał również na problemy z rekrutacją wewnętrzną, że często funkcjonariusze z dużym doświadczeniem odpadają z niej i bywa, że o przejściu do innego działu decydują wątki poza merytoryczne – tak nie powinno być,
 • podkreślił, że dodatki służbowe już dawno temu straciły swój walor motywacyjny, dlatego powinny zostać stworzone limity środków na jednostkę, tak aby można było faktycznie doceniać za zaangażowanie i kompetencje funkcjonariuszy w ZK i AŚ,
 • nie akceptujemy faktu, że do komisji z OISW w Poznaniu zaproszono tylko jedną organizację, co jednoznacznie pokazuję, że strona służbowa nie była zainteresowana obiektywną oceną sytuacji w AŚ Poznań,
 • przypomniał również, że w marcu zakończył się spór zbiorowy naszej organizacji z Dyrektorem Generalnym, który zakończył się porozumieniem i mamy sformalizowane konsultacje społeczne dotyczące nagród,
 • wyraził opinię, że w przypadku likwidacji IWSW etaty powinny trafić do ZK i AŚ,
 • jesteśmy również zwolennikami przeniesienia Akademii Wymiaru Sprawiedliwości do Kalisza,
 • podziękowałem również, za negocjacje przewodniczącemu Czesławowi, ponieważ zwyciężył wariant, który gwarantuje wszystkim funkcjonariuszom 20% waloryzację i to oni są beneficjentami zawartego porozumienia.

Biuro prasowe KSSW

Kategorie: Wydarzenia