W dniu 29 lutego 2024 r. zostało zawarte porozumienie płacowe dla funkcjonariuszy Służby Więziennej dotyczące sposobu realizacji waloryzacji wynagrodzeń.