Szanowni Koleżanki i Koledzy,

W komunikacie NSZZFIPW jest BŁĄD ❗

NSZZ Solidarność nie wydała żadnego komunikatu dotyczącego przyjętego sposobu realizacji waloryzacji.

NEGOCJACJE NADAL TRWAJĄ

Pragniemy jasno podkreślić, że nasza organizacja stoi na stanowisku, że całość kwoty waloryzacji, czyli 1358,99 zł średnio, powinna trafić do funkcjonariuszy. Od dłuższego czasu obserwujemy problem spłaszczenia wynagrodzeń w Służba Więzienna, co ma negatywny wpływ na rozwój zawodowy w służbie. Zdając sobie sprawę z trudności w znalezieniu odpowiednich osób na stanowiska, które wymagają właściwych kwalifikacji, kompetencji, wykształcenia i zaangażowania, uważamy, że należy zwrócić uwagę na odpowiednie wynagradzanie.

Jest jasne, że awans powinien być wymierny również w aspekcie finansowym. Każdy młody funkcjonariusz, patrząc w przyszłość, będzie aspirować do awansu, a to powinno znaleźć odzwierciedlenie w wynagrodzeniu.

W związku z powyższym, nasi ekonomiści z NSZZ Solidarność pracują nad wariantem, który będzie najbardziej adekwatny, obiektywny i przejrzysty.

Biuro prasowe KSSW”

Kategorie: Wydarzenia