Apel Przewodniczącego do organizacji związkowych

Drodzy Członkowie NSZZ ?Solidarność” Pandemia koronarwirusa Covid 19 jest sytuacją szczególnie trudną i niebezpieczną, z jaką nie mieliśmy do czynienia w wolnej Polsce. Wymaga od wszystkich odpowiedzialności w zapewnieniu nam przede wszystkim bezpieczeństwa zdrowotnego, ale też bezpieczeństwa ekonomicznego. W tym zakresie to okres szukania rozwiązań ratujących gospodarkę i miejsca pracy, a nie czas na rozgrywanie partykularnych interesów.

(więcej…)

Pismo Członków zespołu ochronnego.

Pan Pułkownik Zbigniew Gospodarowicz Dyrektor Biura Ochrony i Spraw Obronnych
W nawiązaniu do wprowadzonych kolejnych obostrzeń w funkcjonowaniu jednostek podstawowych, polegających min. na ograniczeniu wszelkiego ruchu kadry do niezbędnego minimum oraz konieczności zachowania 1,5 metrowego odstępu pomiędzy stanowiskami pracy, wnioskujemy o uzupełnienie wytycznych w tym zakresie poprzez odstąpienie, na czas walki z epidemią wirusa SARS CoV-2, od przeprowadzania odpraw składów zmian działów ochrony w jednostkach podstawowych.

(więcej…)