W latach 2017 ? 2019 w Służbie Więziennej dokonano reorganizacji siatki jednostek penitencjarnych, w wyniku czego m.in. kilka aresztów śledczych stało się oddziałami zewnętrznymi.

W następstwie zmian zdegradowano w tych jednostkach dowódców zmian do zastępców dowódców zmian, utrzymując ten sam zakres obowiązków, co w naszej ocenie doprowadziło do niekorzystnych zmian dla całych działów ochrony ? brak perspektywy awansu i rozwoju zawodowego. W związku z powyższym złożyliśmy wniosek do Dyrektora Generalnego o przywrócenie zlikwidowanych stanowisk. 

 

Treść wniosku poniżej:

 


0 komentarzy

Dodaj komentarz