W związku z wątpliwościami, dotyczącymi objęcia w pierwszym etapie Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID19 funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej, które wynikaj z braku literalnego wymienienia formacji SW w materiałach Narodowego Programu Szczepień zwróciliśmy się z przedmiotowym zapytaniem do Dyrektora Generalnego.

 

 

Treść pisma poniżej


0 komentarzy

Dodaj komentarz