W czerwcu zwróciliśmy do Ministra Sprawiedliwości, poprzez Sekretariat Służb Publicznych #NSZZ #Solidarność o podjęcie prac nad zaostrzeniem kar za napaść na funkcjonariusza.


0 komentarzy

Dodaj komentarz