Prezydium Komisji Krajowej, na podstawie § 7 ust. 2 Uchwały KK nr 17/08 ws. zasad rejestracji i wyrejestrowania branżowych jednostek organizacyjnych Związku, dokonuje rejestracji Krajowej Sekcji Służby Więziennej NSZZ “Solidarność”

Z dniem 27 października 2020 roku Prezydium Komisji Krajowej NSZZ Solidarność zarejestrowało Naszą Sekcję


0 komentarzy

Dodaj komentarz