W związku z brakiem personelu medycznego SW w zerowym etapie sczepień przeciwko COVID19, zwróciliśmy się o pilną korektę w trwającym etapie.

 Brak naszych pielęgniarek, pielęgniarzy, lekarzy itd. jest w naszej ocenie niedopuszczalnym błędem ze strony organizacyjnej narodowego programu szczepień, dlatego w pilnym trybie wnosimy o zmainę w przedmiotowej sprawie.


0 komentarzy

Dodaj komentarz