Wnioskujemy o więcej szkoleń dla penitu.

W związku licznymi prośbami kierowanymi do naszej organizacji w sprawie problemu awansowana w dziale penitencjarnym, przez niewielką ilość szkoleń specjalistycznych, złożyliśmy wniosek do Dyrektorka Generalnego o zmianę tej polityki szkoleniowej, jak i unifikację szkoleń zewnętrznych, które często są nie respektowane przez kierownictwo poszczególnych jednostek.