W wyniku podjętych konsultacji społecznych, dotyczących propozycji wspólnego porozumienia, przedstawiamy stanowisko w powyższej sprawie.

Należy podkreślić, że cała odpowiedzialność za wprowadzanie szkodliwych rozwiązań spocznie na NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa, Centralnym Zarządzie Służby Więziennej i Ministerstwie Sprawiedliwości.

 Poniżej treść:


0 komentarzy

Dodaj komentarz