Uwagi, do projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie ryczałtu za dojazdy do miejsca pełnienia służby funkcjonariuszy Służby Więziennej, wpisanego w wykaz prac legislacyjnych Ministra Sprawiedliwości nr B626.

Ryczałt, o którym w § 1, powinien wynosić średni koszt biletu miesięcznego komunikacji publicznej :
1) dla funkcjonariusza, którego miejsce zamieszkania znajduje się w odległości nieprzekraczającej 15 km od miejsca pełnienia służby;
2) dla funkcjonariusza, którego miejsce zamieszkania znajduje się w odległości w odległości powyżej 15 km od 30 km od miejsca pełnienia służby;
3) dla funkcjonariusza, którego miejsce zamieszkania znajduje się w odległości w odległości powyżej 30 km od 45 km od miejsca pełnienia służby;
4) dla funkcjonariusza, którego miejsce zamieszkania znajduje się w odległości w odległości przekraczającej 45 km od miejsca pełnienia służby.
UZASADNIENIE
Wiele jednostek penitencjarnych znajduje się w centrach miast, które w dużej mierze mają ograniczoną ilość miejsc postojowych, co więcej, są to miejsca parkingowe płatne, co również ma wymiar finansowy dla funkcjonariuszy. Możliwości dofinansowania biletu miesięcznego, pozwoli bardziej skutecznie dysponować środkami potrzebnymi na dojazd do miejsca pełnienia służby.

 

Treść została przesłana do RCL 3 marca 2022 r.


0 komentarzy

Dodaj komentarz