W wyniku naszego zaangażowania w rozwiązaniu problemu związanego z realizacją podwyżki od stycznia 2022 roku, zwróciliśmy się o pomoc do Pana Posła Krzysztofa Tchórzewskiego.

Czego efektem jest załączona korespondencja do Pana Zbigniewa Ziobro Ministra Sprawiedliwości, nie składamy broni i będziemy walczyć o dodatkowe środki, które powinny być przeznaczone na tzw. “wysługę z cywila”.

 


0 komentarzy

Dodaj komentarz