W dniu 5 lipca 2023 roku, w formie wideokonferencji, odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych Rady Dialogu Społecznego. Podczas posiedzenia nasi przedstawiciele podtrzymali stanowisko, żądając 20% waloryzacji dla budżetówki.