Zakończył się pierwszy spór zbiorowy (CZYTAJ TUTAJ) w służbach mundurowych, który był efektem braku przeprowadzenia konsultacji społecznych z ?Solidarnością? w grudniu 2021 roku. W toku prowadzonych mediacji przez Panią mediator Magdalenę Stalpińską wyznaczoną przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 23 marca doszło do podpisania porozumienia, którego skutkiem jest zakończenie sporu zbiorowego.

Należy podkreślić, że w wyniku wejścia w spór zbiorowy w 2021 roku przez naszą organizację, około 300 funkcjonariuszy i pracowników otrzymało nagrody, co więcej, POROZUMIENIE w szczegółowy sposób określa jak powinny wyglądać konsultacje (pracodawca ? związek zawodowy) od strony formalnej na każdym poziomie struktury służby.

Porozumienie w swej istocie nakłada obowiązki zarówno na pracodawcę jak i organizację związkową.

POROZUMIENIE-KONCZACE-SPOR-ZBIOROWY

PDF Embedder requires a url attribute