Z otrzymanych danych z Centralnego Zarządu Służby Więziennej poniżej przedstawiamy tabelaryczne wyliczenia waloryzacji, zaznaczamy, że są to wstępne wyliczenia.


0 komentarzy

Dodaj komentarz