W dniu 5 października 2023 r. w siedzibie Regionu Podbeskidzie NSZZ „Solidarność” odbyło się spotkanie przewodniczących służb mundurowych regionu Podbeskidzie z Wiceministrem Rodziny i Polityki Społecznej Stanisławem Szwedem. Na spotkanie przybyli przedstawiciele Służby Więziennej, Państwowej Straży Pożarne i Policji.

Przedmiotem spotkania było omówienie problemu braku, możliwości korzystania przez mundurowych, którzy posiadają składki w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, na wypłatę świadczenia emerytalnego pomimo spełniania warunku osiągnięcia wieku emerytalnego, co w konsekwencji powoduje, że środki odłożone na indywidualnych kontach emerytalnych w ZUS przepadają, ze względu na zbieg świadczeń.

Kolejnym tematem rozmów był fatalny poziom wynagrodzeń pracowników cywilnych w służbach mundurowych, który kształtuje się na poziomie płacy minimalnej dla 80% stanu zatrudnienia wszystkich cywilnych etatów. Tym samym niweczony jest proces tworzenia korpusu służby cywilnej, która powinna być godziwie wynagradzana.

W spotkaniu uczstaniczyli :

Przewodniczący Organizacji Międzyzkładowej NSZZ “Solidarność” FiP Służby Więziennej Okręgu Katowickiego – Andrzej Kołodziejski

Przewodniczący Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej Mateusz Pietrzyk.

Przedstawiciel Organizacji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu.

Przewodniczący Organizacji Międzyzakładowej NSZZ “Solidarność” FiP Policji Regionu Podbeskidzie – Michał Niemczyk

Przewodniczący Organizacji Miedzyzakładowej NSZZ “Solidarnośc” FiP Policji Regionu Śląsko-Dąbrowskiej – Mirosław Soboń

Biuro prasowe KSSW