Kontynuując dalsze działania na rzecz Służby Więziennej, Rada Krajowej Sekcji SW NSZZ “Solidarność” złożyła wniosek do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości – Marii Ejchart o podjęcie prac nad reformami, które są oczekiwane przez środowisko więzienników.