Koleżanki i Koledzy Członkowie ?Solidarności?

W dniach 1.03 – 3.03 2023 r. odbyła się odprawa roczna kierownictwa Służby Więziennej, w której miałem możliwość uczestniczyć. Tematem wiodącym była rekrutacja nowych funkcjonariuszy w miejsce, ponad 2,5 tys. odejść na zaopatrzenie emerytalne oraz rosnące stany w ZK i AŚ, które mogą osiągnąć 80tys. w połowie roku.

Podczas swojego wystąpienia, omówiłem obszary naszej działalności w ubiegłym roku, który był dość pracowity, ponieważ zaczął się od wejścia w spór zbiorowy, którego efektem było wypłacenie ponad trzystu osobom świadczeń nagrodowych ? obecnie jesteśmy w momencie mediacji porozumienia kończącego spór zbiorowy.
Początkiem roku udaje się doprowadzić do końca proces przywracani stanowisk dowódców zmian w oddziałach zewnętrznych, które są faktycznie aresztami śledczymi.

Tragedia z Zakładu Karnego w Rzeszowie jest impulsem do wystosowania bardzo ważnego stanowiska dotyczącego sytuacji w Służbie Więziennej, czego efektem jest ważna debata w Radzie Dialogu Społecznego z udziałem kierownictwa resortu i CZSW. Nasz główny postulat to doetatyzowanie formacji o 1000 etatów i wprowadzenie zasady ?ZERO TOLERANCJI? na przejawy niepodporządkowania się obowiązującemu porządkowi w jednostkach podstawowych.

Wiosna to czas wprowadzania nowelizacji KKW i Ustawy o Służbie Więziennej, co do których zgłaszaliśmy swoje uwagi, a wręcz apelowaliśmy w Warszawie o zawetowanie zmian, które w ocenie związku są szkodliwe.
W połowie roku sygnalizujemy o problemach z komisjami MSWiA, które utrudniają sprawną rekrutację nowych funkcjonariuszy. W odpowiedzi, otrzymujemy informację, że będą poczynione działania, które mają zmierzać do poprawy stanu rzeczy. Jak wiadomo resort MS poczynił starania, aby to medycyna pracy przy OISW mogła orzekać o przydatność do służby.

W lipcu udaje się przekonać, że rekrutacja wewnętrzna jest potrzebnym narzędziem do rozwoju zawodowego w służbie, idea rekrutacji spotkała się z entuzjazmem funkcjonariuszy, ale niestety coraz częściej otrzymujemy sygnały, że są dyrektorzy, którzy uprawią samowolkę ? będzie monit w tej sprawie do resortu.

Po mimo trwającego okresu urlopowego, organizujemy wspólny z NSZZFiPW apel do Prezydenta RP, o zawetowanie zmian w Ustawie o Służbie Więziennej, które w naszej ocenie są szkodliwe dla funkcjonariuszy SW.

Na jesień Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wyznacza mediatora do sporu zbiorowego, obecnie jesteśmy po trzech spotkaniach mediacyjnych, na obecnym etapie dążymy do sformalizowania konsultacji społecznych.

We wrześniu zapada decyzja o organizacji ?Marszu godności? na który udało się nam zmobilizować około 1tys. naszych Członków, jak wiadomo z przyczyn obiektywnych zostało odwołany, obecnie wspieramy Komisję Krajową poprzez wywieszenie flag na jednostkach.

W grudniu udaje się przekonać resort i CZSW poprzez wspólne stanowisk o zaprzestaniu dzielenia funkcjonariuszy przez pryzmat miejsca, w którym pełnią służbę na co dzień w ZK i AŚ, w efekcie czego, nagrody grudniowe nie budzą już takich napięć w jednostkach.

Podczas odprawy, zarzucono Nam związkowcom, działania obstrukcyjne wypłaty waloryzacji. Prawda jest jednak inna, od ubiegłego roku czekaliśmy na wyliczenia, ponieważ to resort i CZSW jest gospodarzem regulacji. Komunikatu nie umieszczaliśmy po spotkaniu 28 lutego w ministerstwie, aby nie denerwować Was. Wypadkową tego spotkania jest stanowisko, które opublikowaliśmy wczoraj.

AK

Czołem Wielkiej Solidarności !

foto: Dariusz Bielecki