Od 1 września br. w Służbie Więziennej wprowadza się ogólną zasadę rekrutacji wewnętrznej na stanowiska pozaochronne dla funkcjonariuszy działów ochrony z co najmniej 2 letnim stażem służby. W przypadku braku kandydatów ? funkcjonariuszy spełniających wymogi formalne w rekrutacji wewnętrznej, ogłoszony będzie nabór zewnętrzny.

Koncepcja rekrutacji wewnętrznej dedykowana jest funkcjonariuszom Służby Więziennej pełniącym służbę w dziale ochrony, którzy posiadają wykształcenie wyższe magisterskie. W wyborze kandydata na wakujące stanowisko w pierwszej kolejności preferowane będą osoby z co najmniej 15 letnim stażem służby w Służbie Więziennej w pionie ochronnym.

Podstawą do wszczęcia naboru wewnętrznego będzie deklaracja funkcjonariusza Służby Więziennej o planowanym zwolnieniu ze służby. Nabór będzie trwał 10 dni kalendarzowych. Funkcjonariusze będą mogli aplikować o przeniesienie do innego pionu służby bezpośrednio do jednostki organizacyjnej prowadzącej nabór. W przypadku wytypowania kandydata spełniającego wymogi formalne do mianowania na dane stanowisko służbowe zostanie wszczęta procedura związana z przeniesieniem na własną prośbę funkcjonariusza Służby Więziennej, zgodnie z regulacjami określonymi w Ustawie o Służbie Więziennej.

Na stronie internetowej www.sw.gov.pl zostanie dodana nowa zakładka – ?Rekrutacja Wewnętrzna?, w której będą zamieszczane ogłoszenia dotyczące naboru wewnętrznego na stanowiska w pionach pozaochronnych, na terenie całego kraju.

Źródło: Zespół prasowy CZSW

Rekrutacja-wewnetrzna

Kategorie: Wydarzenia

0 komentarzy

Dodaj komentarz