Do legislacji trafił projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej w celu osiągnięcia wzrostu uposażeń funkcjonariuszy Służby Więziennej wraz z dodatkami o charakterze stałym, poprzez ustanowienie nowych stawek uposażenia zasadniczego w postaci mnożników kwoty bazowej. W art. 9 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy budżetowej na rok 2023 z dnia 15 grudnia 2022 r. kwota bazowa dla żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy została ustalona na poziomie 1 740,64 zł i tym samym jest wyższa od kwoty bazowej obowiązującej w 2022 r. o 7,8%.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12370404

Pismo-konsultacje-publiczne-42

37.2023-opinia-do-rozporzadzenia-MS-B734