Do legislacji trafił projekt Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie trybu postępowania oraz sposobu dokumentowania przez funkcjonariusza Służby Więziennej kosztów poniesionych na ochronę prawną, a także podmiotów właściwych w sprawie zwrotu tych kosztów.

doc100442_1