W dniu 2 sierpnia odbyło się spotkanie w Ministerstwie Sprawiedliwości, w spotkaniu Krajową Sekcję reprezentowali:
Andrzej Kołodziejski – Przewodniczący Rady Sekcji;
Piotr Ornoch – Z-ca przewodniczącego Rady Sekcji,
Stronę ministerialną reprezentowali:
Michał Woś – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
płk Piotr Sękowski – Z-ca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej

Przedmiotem rozmów były sprawy bieżące :

  • sytuacja kadrowa w służbie (do służby trafiło około 2 tys. nowych funkcjonariuszy)
  • stan procesu rekrutacji ( nowe komisje orzekły 600 zdolności do służby)
  • stan procesu wprowadzenia rękawic ochronnych (do końca roku ma trafić 200 par do testów)
  • sposób podziału nagród specjalnych wynikających z porozumienia Rząd – „Solidarność”
  • złożenie formalnego winsoku o wprowadzenie DODATKU STOŁECZNEGO (załącznik)