Komunikat
W związku z brakiem odpowiedzi na pismo KS.93.2023.AK z dn. 2 sierpnia 2023r. ws. wprowadzenia dodatku stołecznego oraz brakiem podjęcia jakichkolwiek działań przez Ministerstwo Sprawiedliwości. dążącymi do uregulowania tej kwestii, Organizacja Międzyzakładowa NSZZ Solidarność Funkcjonariuszy i Pracowników Służby Więziennej Okręgu Warszawskiego po konsultacjach z funkcjonariuszami oraz pracownikami Służby więziennej w Warszawskich jednostkach wraz z Centralnym Zarządem Służby Więziennej od dnia 03.10.2023r. rozpocznie się zbieranie podpisów pod petycją dot. ww. dodatku.

Petycja będzie skierowana do Ministra właściwego ds. Służby Więziennej. Wszelkie próby uniemożliwienia zebrania podpisów przez przełożonych od funkcjonariuszy i pracowników zostaną odebrane jako utrudnianie działalności związku zawodowemu.


Z poważaniem
Piotr Ornoch
Przewodniczący KM NSZZ Solidarność Funkcjonariuszy i Pracowników Służby Więziennej Okręgu Warszawskiego

PETYCJA-W-SPRAWIE-DODATKU-STOLECZNEGO