Rada Krajowej Sekcji Służby Więziennej zwróciła się z wnioskiem do Dyrektora Generalnego o udzielanie informacji w przedmiocie wykorzystania środków z funduszu nagrodowego.