LEGISLACJA ! /dodatek progresywny/

Do sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem świadczenia za długoletnią służbę. Projekt dotyczy zgodnie z uzasadnieniem – wprowadzenia przepisów w celu zatrzymania doświadczonych funkcjonariuszy i żołnierzy w służbie, przez wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń, przez dodanie nowego świadczenia, służącego zwiększeniu uposażeń funkcjonariuszy i żołnierzy Czytaj dalej…

LEGISLACJA ! /szczegółowy sposób realizacji działań funkcjonariuszy/

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu realizacji działań funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz wzoru protokołu z kontroli osobistej i ujawnienia przedmiotów niedozwolonych oraz substancji psychoaktywnej. Rozporządzenie określa szczegółowy sposób realizacji działań funkcjonariuszy Służby Więziennej w zakresie: 1. legitymowania osób ubiegających się o wstęp oraz opuszczających teren jednostek organizacyjnych Służby Czytaj dalej…

LEGISLACJA ! /postępowanie dyscyplinarne/ dokumenty/

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie obiegu dokumentów związanych z postępowaniem dyscyplinarnym funkcjonariuszy Służby Więziennej Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie obiegu dokumentów związanych z postępowaniem dyscyplinarnym funkcjonariuszy Służby Więziennej jest realizacją upoważnienia określonego w art. 264 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2022 Czytaj dalej…

UBEZPIECZENIE GRUPOWE DLA FUNKCJONARIUSZY, PRACOWNIKÓW I ICH RODZIN

Program grupowego ubezpieczenia na życie dla FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW SŁUŻBY WIĘZIENNEJ oraz członków ich rodzin Poniżej wyjaśnienia dotyczące warunków przystąpienia do ubezpieczenia oraz oświadczeń i karencji obowiązujących w Programie ubezpieczeniowym Compensy. Oświadczenie: 1/ wypełniają je wszyscy przystępujący do ubezpieczenia Funkcjonariusze i Pracownicy- jeśli z oświadczenia wynika, iż mają staż w ubezpieczeniu powyżej Czytaj dalej…

Komunikat Krajowej Sekcji Służby Więziennej NSZZ „Solidarność”

W dniu 8 grudnia 2022 roku w Ministerstwie Sprawiedliwości odbyło się spotkanie strony służbowej z przedstawicielami Krajowej Sekcji Służby Więziennej NSZZ „Solidarność”. Podczas spotkania Wiceminister Sprawiedliwości Michał Woś przedstawił stronie społecznej nowe rozwiązania dla funkcjonariuszy Służby Więziennej tj. Dodatek progresywny dla funkcjonariuszy po 15. roku służby Od 2023 r. wszyscy Czytaj dalej…

Świadczenie za długoletnią służbę dla funkcjonariuszy po 15. roku służby

MSWiA i strona związkowa ponownie potwierdziły, że konieczne jest wprowadzanie rozwiązań, które będą zachęcały doświadczonych funkcjonariuszy do jak najdłuższego pozostawania w służbie. Od 2023 r. wszyscy funkcjonariusze z 15-letnim stażem służby będą otrzymywali specjalne świadczenie motywacyjne, które będzie rozpoczynało się od 5 proc. I będzie rosło co roku o dodatkowy Czytaj dalej…