Na polecenie prokuratora Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali 6 osób, którym prokurator przedstawił zarzuty korupcyjne.

Usłyszeli zarzuty

Prokurator przedstawił Luizie W. ? Dyrektorowi Zakładu Karnego w Nowogardzie zarzuty przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej kwalifikowane z art. 231 par. 2 kk oraz przyjęcia korzyści majątkowych kwalifikowane z art. 228 par. 1 kk. Robert B. ? Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Nowogardzie usłyszał łącznie 12 zarzutów w tym przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej kwalifikowane z art. 231 par. 2 kk, przekazania osobom nieuprawnionym informacji niejawnych kwalifikowane z art. 266 par. 2 kk, przejęcie korzyści majątkowych kwalifikowane z art. 228 par. 1 i 4 kk.

Kolejne cztery osoby usłyszały zarzuty m.in. wręczenia korzyści majątkowych funkcjonariuszom publicznym kwalifikowane z art. 229 par. 1 kk.

Środki zapobiegawcze

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania prokurator Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Szczecinie skierował do Sądu wnioski o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania wobec 5 podejrzanych. Wobec jednego z podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w wysokości 20 tysięcy złotych, dozoru policji połączonego z zakazem kontaktowania sią ze współpodejrzanymi.

Śledztwo ma charakter rozwojowy, prokuratorzy nie wykluczają dalszych zatrzymań.

Prokuratura wystąpiła o rozważenie zmiany przepisów

W czasie przeprowadzonego śledztwa jak i innych postępowań ujawniły się systemowe przeszkody utrudniające zebranie materiału dowodowego na terenie aresztu śledczego. Służba Więzienna od kilkudziesięciu lat nie ma wyodrębnionej organizacyjnie komórki służącej zwalczaniu i wykrywaniu z wyprzedzeniem przestępstw oraz ściganiu ich sprawców w odniesieniu do osób osadzonych w jednostkach penitencjarnych oraz wobec funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej. W innych formacjach mundurowych ? np. policji, straży granicznej, czy Krajowej Administracji Skarbowej ? ustawowe zadanie zwalczania przestępstw popełnianych przez funkcjonariuszy tych formacji realizuje wewnętrzna, wyodrębniona, wyspecjalizowana jednostka z odpowiednimi uprawnieniami, która została wyposażona w instrumenty operacyjne i procesowe, a także doskonale zna warunki wewnętrzne służby, co ułatwia realizację tych zadań. Mimo współdziałania ze strony Centralnego Zarządu Służby Więziennej zwłaszcza w zakresie przekazywanych informacji organizacyjnych, nie jest możliwa bezpośrednia współpraca śledcza z SW m.in. związana z zabezpieczeniem dowodów dla potrzeb postępowania karnego. Brak ku temu podstaw prawnych nie tylko w obowiązującej ustawie, ale także w ustawie o Służbie Więziennej z 1996 r. To istotna luka prawna, która ujawniła się w innych śledztwach i z tego też powodu już wcześniej na etapie innego postępowania Prokuratura zwróciła się do Ministerstwa Sprawiedliwości o rozważenie zainicjowania prac legislacyjnych w celu powierzenia Służbie Więziennej wspomnianych zadań i powołania w ramach Służby Więziennej wyspecjalizowanej jednostki z uprawnieniami i pozycją na wzór Biura Spraw Wewnętrznych Policji, celem wykrywania z wyprzedzeniem przestępstw popełnianych w związku ze służbą przez funkcjonariuszy i zapobieganiu takim patologiom w przyszłości.

Dział Prasowy PK

Źródło : https://pk.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-prokuratury-krajowej/zarzuty-za-korupcje-w-zakladzie-karnym/?fbclid=IwAR31hmuoafXwV-bRXW-6ie8-tVAuUZr–pC8lgoRxWnavyU5fBHx6giuzjw

Kategorie: Wydarzenia

0 komentarzy

Dodaj komentarz