Uwzględniając daleko idące skutki, polegające na zwolnieniu ze służby więziennej, organy powinny szczególnie wnikliwie ustalić stan faktyczny, wyważyć interes publiczny i indywidualny funkcjonariusza Służby Więziennej ? stwierdził w wyroku WSA w Krakowie.

Uwzględniając daleko idące skutki, polegające na zwolnieniu ze służby więziennej, organy powinny szczególnie wnikliwie ustalić stan faktyczny, wyważyć interes publiczny i indywidualny funkcjonariusza Służby Więziennej ? stwierdził w wyroku WSA w Krakowie.
Dyrektor zakładu karnego orzekł o zawieszeniu w czynnościach służbowych sierżanta działu ochrony zakładu karnego w związku z zawiadomieniem prokuratury rejonowej o przedstawieniu mu zarzutów. Był on podejrzany m.in. o stosowanie przemocy i doprowadzenie pod przymusem do tzw. innej czynności seksualnej (art. 197 par. 2 i art. 217 par. 1 k.k.). Zawieszenie kilkakrotnie przedłużano kolejnymi decyzjami dyrektora.

Całość artykułu : 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia/artykuly/8247192,wsa-zarzuty-karne-zwolnieniu-ze-sluzby-wieziennej.html

Kategorie: Wydarzenia

0 komentarzy

Dodaj komentarz