Z posiedzenia Sekcji

Opublikowane przez Admin w dniu

Akcja protestacyjna była przedmiotem nadzwyczajnego posiedzenia Krajowej Sekcji Służby Więziennej NSZZ „Solidarność”. Odbyło się ono 13 października br. w formie zdalnej. Związkowcy omówili dotychczasowe działania i podjęli decyzję co do dalszego postępowania.

Mając na uwadze wsparcie przygotowań do ogólnopolskiej manifestacji Rada Krajowej Sekcji Służby Więziennej NSZZ „Solidarność” podjęła uchwałę o akcji informacyjnej. Ma ona polegać w szczególności na oflagowaniu budynków komend i pojazdów służbowych, zamieszczaniu informacji o postulatach na terenie komend, ale także w mediach społecznościowych. Działania te rozpoczną się 18 października br., a dalsze kroki będą ustalane z innymi strukturami Związku.

Rada Krajowej Sekcji Służby Więziennej NSZZ „Solidarność” zdecydowała również o skierowaniu do Ministra Sprawiedliwości Uchwały z postulatami z branży więziennictwa. Niezależnie od podwyżek w wysokości 20%, o które walczy cała „Solidarność”, funkcjonariusze z KSSW za niezbędne uznali:

– urealnienie budżetu Służby Więziennej w zakresie wydatków na nadgodziny,

– doetatyzowanie służby w ilości 1000 etatów, które trafią do jednostek podstawowych,

– zrównanie świadczeń mieszkaniowych z WP,

– wdrożenie systemowych rozwiązań w zakresie wynagrodzeń pracowników cywilnych w Służbie Więziennej,

– nowelizacja siatki płac funkcjonariuszy SW w związku z ciągłym jej spłaszczaniem,

– urealnienie świadczeń socjalnych poprzez zwiększenie wynagrodzenia zasadniczego na stanowisku mł.referenta,

– wprowadzenie świadczenia motywacyjnego dla funkcjonariuszy w przedziale 15 – 24 lata służby

Członkowie Rady Krajowej Sekcji Służby Więziennej wyrazili oczekiwanie, że bezprecedensowe zaangażowanie funkcjonariuszy i pracowników w realizację zadań związanych z ograniczeniem pandemii Covid-19, sytuacją z brakiem właściwej ilości kadry SW oraz wdrażaniem programu “nowoczesne więziennictwo” zostanie dostrzeżone i właściwie docenione przez stronę rządową.

Kategorie: Wydarzenia

0 komentarzy

Dodaj komentarz