Akcja protestacyjna była przedmiotem nadzwyczajnego posiedzenia Krajowej Sekcji Służby Więziennej NSZZ ?Solidarność?. Odbyło się ono 13 października br. w formie zdalnej. Związkowcy omówili dotychczasowe działania i podjęli decyzję co do dalszego postępowania.

Mając na uwadze wsparcie przygotowań do ogólnopolskiej manifestacji Rada Krajowej Sekcji Służby Więziennej NSZZ ?Solidarność? podjęła uchwałę o akcji informacyjnej. Ma ona polegać w szczególności na oflagowaniu budynków komend i pojazdów służbowych, zamieszczaniu informacji o postulatach na terenie komend, ale także w mediach społecznościowych. Działania te rozpoczną się 18 października br., a dalsze kroki będą ustalane z innymi strukturami Związku.

Rada Krajowej Sekcji Służby Więziennej NSZZ ?Solidarność? zdecydowała również o skierowaniu do Ministra Sprawiedliwości Uchwały z postulatami z branży więziennictwa. Niezależnie od podwyżek w wysokości 20%, o które walczy cała ?Solidarność?, funkcjonariusze z KSSW za niezbędne uznali:

? urealnienie budżetu Służby Więziennej w zakresie wydatków na nadgodziny,

? doetatyzowanie służby w ilości 1000 etatów, które trafią do jednostek podstawowych,

? zrównanie świadczeń mieszkaniowych z WP,

? wdrożenie systemowych rozwiązań w zakresie wynagrodzeń pracowników cywilnych w Służbie Więziennej,

? nowelizacja siatki płac funkcjonariuszy SW w związku z ciągłym jej spłaszczaniem,

? urealnienie świadczeń socjalnych poprzez zwiększenie wynagrodzenia zasadniczego na stanowisku mł.referenta,

? wprowadzenie świadczenia motywacyjnego dla funkcjonariuszy w przedziale 15 – 24 lata służby

Członkowie Rady Krajowej Sekcji Służby Więziennej wyrazili oczekiwanie, że bezprecedensowe zaangażowanie funkcjonariuszy i pracowników w realizację zadań związanych z ograniczeniem pandemii Covid-19, sytuacją z brakiem właściwej ilości kadry SW oraz wdrażaniem programu “nowoczesne więziennictwo” zostanie dostrzeżone i właściwie docenione przez stronę rządową.

Kategorie: Wydarzenia

0 komentarzy

Dodaj komentarz