Za nami XXXI Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ “Solidarność”, który wyłonił władzę wykonawczą na lata 2023 – 2028.

W dniach 18-20 października br. w Spale odbył się KZD, w którym uczestniczyło 238 delegatów z całej Polski, którzy jako władza stanowiąca “Solidarność” wybierali 56 nowych Członków Komisji Krajowej i 16 Członków Krajowej Komisji Rewizyjnej. Przewodniczącym KK na kolejną kadencję został wybrany jednogłośnie Piotr Duda, który kieruje Komisją Krajową od 2010 roku.

Podczas KZD naszą organizację reprezentowali Andrzej Kołodziejski – przewodniczący Rady Krajowej Sekcji Służby Więziennej i Rafał Mróz – przewodniczący KM NSZZ “S” FiP SW Okręgu Opolskiego. Pierwszy raz w historii Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego “Solidarność” więziennicy są delegatami. W KZD uczestniczył również Kolega Przemysław Morgulski – przewodniczący KM NSZZ “S” FiP SW Okręgu Bydgoskiego, jako obserwator z Regionu Toruńsko-Włocławskiego.

Podczas trwających obrad XXXI KZD w Spale, nowo wybrany Przewodniczący Komisji Krajowej Piotr Duda zgłosił kandydaturę Andrzeja Kołodziejskiego, do władz w Komisji Krajowej, który w efekcie tajnego głosowania został wybrany do KK liczbą 218 głosów. Dla naszego środowiska jest to duże wyróżnienie, ponieważ gdyby nie wprowadzono pluralizmu w służbach mundurowych, nie byłoby nas tam gdzie teraz jesteśmy. Na uwagę zasługuje fakt, że w Solidarności więziennicy mogą zrzeszać się dopiero od 2019 roku. Po niespełna dziesięciu miesiącach od zarejestrowania pierwszej organizacji (2019r.), stworzyliśmy Krajową Sekcję Służby Więziennej, to rekord w “S”.

Czołem Wielkiej Solidarności !