W związku z licznymi pytaniami od funkcjonariuszy Służby Więziennej dotyczącymi uprawnień emerytalnych

im przysługujących, które w swej materii są dość złożone i obszerne, wystąpiliśmy o stworzenie interaktywnego vademecum na tronie intranetowej SW. 

 

 


0 komentarzy

Dodaj komentarz