W związku z ujawnieniem danych osobowych funkcjonariuszy Służby Więziennej, zwróciliśmy się do Dyrektora Generalnego o podjęcie działań, mających uchronić naszych funkcjonariuszy przed konsekwencji wykorzystania danych wrażliwych.


0 komentarzy

Dodaj komentarz