Wniosek o informację do Dyrektora Generalnego

Opublikowane przez kssw w dniu

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych (Dz. U. 2001 nr 79, poz. 854) zwróciliśmy się o informację dotyczącą aktualnej sytuacji kadrowej w służbie.

46.2023-wniosek-do-informacje-do-DG