21 stycznia 2021 roku Sejm przyjął ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Przepis wprowadzający spójność dla służb mundurowych

Zatwierdzone zmiany zmierzają również do zapewnienia ustawie wewnętrznej spójności. Zgodnie z art. 9a ust. 1 pkt 1 ustawy o publicznej służbie krwi, w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii honorowemu dawcy krwi, który oddał krew lub jej składniki, w tym osocze po chorobie COVID-19 przysługują uprawnienia, o których mowa w art. 9, z tym że wymiar zwolnienia od pracy oraz zwolnienia od wykonywania czynności służbowych przysługuje w dniu, w którym oddał krew lub jej składniki, oraz w dniu następnym. W art. 9 jest jednak mowa tylko o zwolnieniu od pracy. Senatorowie uznali, że jeżeli założeniem przyjętym w art. 9a ust. 1 pkt 1 było zwolnienie od wykonywania czynności służbowych osób pozostających w stosunku służby, należy zmienić w tym kierunku także art. 9.

Źródło: https://krwiodawcy.org/ustawa-przyjeta-przez-sejm

Kategorie: Wydarzenia

0 komentarzy

Dodaj komentarz