Program grupowego ubezpieczenia na życie dla FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW SŁUŻBY WIĘZIENNEJ oraz członków ich rodzin

Poniżej wyjaśnienia dotyczące warunków przystąpienia do ubezpieczenia oraz oświadczeń i karencji obowiązujących w Programie ubezpieczeniowym Compensy.

Oświadczenie:

1/ wypełniają je wszyscy przystępujący do ubezpieczenia Funkcjonariusze i Pracownicy- jeśli z oświadczenia wynika, iż mają staż w ubezpieczeniu powyżej 9 m-cy- nie dołączają aktualnych warunków ubezpieczenia ani polisy.

2/ jeśli mają staż w poprzednim ubezpieczeniu poniżej 9 m-cy (to będzie wynikało z informacji z treści oświadczenia)- dołączają kopię zakresu ubezpieczenia od poprzedniego Ubezpieczyciela (certyfikat lub polisa), dotyczy to również WID

3/ osoby współubezpieczone tzw WID (współmałżonkowie, partnerzy życiowi, dzieci pełnoletnie)- ubezpieczeni ze stażem powyżej 9 m-cy składają oświadczenie i dołączają kopię zakresu ubezpieczenia od poprzedniego Ubezpieczyciela (certyfikat lub polisa).

Karencje:

4/ nowozatrudnieni do 3 miesięcy od daty zatrudnienia – przystępują bez karencji bez oświadczenia na cały pakiet. Nie dotyczy to ich WID, – jeśli posiadają ubezpieczenie dołączają kopię zakresu ubezpieczenia od poprzedniego Ubezpieczyciela (certyfikat lub polisa), wtedy mają zniesione karencje. Jeśli WID nie był wcześniej nigdzie ubezpieczony, i przystępuje po raz pierwszy do ubezpieczenia z nowozatrudnionym Funkcjonariusz/Pracownikiem, to przystępuję z karencjami i z oświadczeniem medycznym. WID nabywającymi uprawnienia do przystąpienia do umowy tj: dorosłe dziecko po ukończeniu 18 roku życia, jeśli przystępuje po raz pierwszy do ubezpieczenia (nie miało wcześniej żadnego ubezpieczenia na życie) to ma pełne karencje i składa oświadczenie medyczne.

To samo dotyczy się współmałżonka (zawarcie ślubu) który nie był wcześniej nigdzie ubezpieczony – ma pełne karencje i składa oświadczenie medyczne

5/ pozostałe osoby- czyli Funkcjonariuszek i Pracownicy, którzy pracują dłużej niż 3 m-ce i nie byli objęci ochroną ubezpieczeniową, oraz WID tych osób- pełne karencje

6/ osoby ubezpieczone aktualnie w Compensie- przy zmianie wariantu w górę- karencją do różnicy sumy ubezpieczenia i zakresu świadczeń, zgodnie z OWU

Deklaracje przystąpienia: mogą być wypełniane w wersji papierowej lub w formie e-deklaracji.

– deklaracje wypełnione elektroniczne- przy pojawiających się pytaniach o stan zdrowia pomimo wypełnienia oświadczenia o stażu ubezpieczeniowym powyżej 9 m-cy, póki co zaznaczamy zgodnie z stanem faktycznym, przy nadaniu odpowiedzialności i potwierdzeniu odstępstw w systemie przy wypełnianiu kolejnych, nie powinny się one pojawiać.

 

 

 

 

W razie pytań proszę o telefon. Proszę o potwierdzenie otrzymania emaila.

Alicja Gawlik
Tel.: 882 439 666

Jarosław Grądziel
Tel.: 730 147 730

Piotr Trześniowski
Tel.: 887 354 879


0 komentarzy

Dodaj komentarz